Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36043
Title: Метод оцінки рівня критичності для систем управління кризовими ситуаціями
Other Titles: Метод оценки уровня критичности для систем управления кризисными ситуациями
Method of criticality level assessment for crisis management systems
Authors: Корченко, Анна
Козачок, Валерій
Гізун, Андрій
Keywords: кризова ситуація
інцидент
рівень критичності кризової ситуації
індикатор
множина критеріїв
оцінка рівня критичності
збитки
клас критичності
експертні методи
теорія нечітких множин
Issue Date: 2015
Publisher: Науково-практичний журнал "Захист інформації"
Series/Report no.: Захист інформації, Том 17;№1
Abstract: Вплив кризових ситуацій на стан захищеності державних інформаційних ресурсів, різноманітних установ, підприємств, організацій та державу в цілому є досить значним. Так, кризові ситуації здатні не лише загальмувати розвиток системи, що підпадає під її вплив, а й зруйнувати її взагалі. Для запобігання такого впливу необхідним є прийняття адекватних рівню загрози заходів та застосування засобів захисту, що визначає важливість оцінки критичності поточної ситуації. На даний час не існує загальноприйнятих універсальних критеріїв та інтегрованого показника оцінки рівня критичності. Тому визначення рівня критичності інциденту, що може спричиняти КС, є актуальною та важливою науковою задачею. В досліджені введена множина параметрів оцінки рівня критичності ситуації, запропонований метод визначення рівня критичності з використання експертних підходів та методів нечіткої логіки, які не вимагають збирання та обробку статистичних даних, та описана процедура дефазифікації значення параметрів, на основі якої будується індикатор відображення рівня критичності.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36043
ISSN: 2410-7840
Appears in Collections:Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій (БІТ)
Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8349-21189-1-PB.pdfМЕТОД ОЦІНКИ РІВНЯ КРИТИЧНОСТІ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ820.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.