Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36030
Title: Автономна навігація сервісних космічних апаратів за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи
Other Titles: Autonomous navigation of service space vehicles using the signals of the global navigation satellite system
Authors: Шишков, Федір Олександрович
Shyshkov, Fedir
Keywords: глобальна навігаційна супутникова система, загоризонтні супутники, радіонавігаційне поле, точність, доступність
Issue Date: 14-Sep-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Шишков Ф. О. Автономна навігація сервісних космічних апаратів за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.22.13 – Навігація та управління рухом – Інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ України, Київ, 2018. У дисертації удосконалено модель радіонавігаційного поля для автономної супутникової навігації сервісних космічних апаратів на геостаціонарній орбіті у області космічного обслуговування, що дозволяє оцінювати навігаційні характеристики по сигналам, які проходять крізь основний та бокові пелюстки діаграми спрямованості антен навігаційних супутників однієї або багатьох сузір’їв глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС). На основі моделі створено алгоритм. Для представлення результатів розроблено графоаналітичну модель інтегральної оцінки якості навігації на геостаціонарній орбіті при використанні сигналів ГНСС, що дозволяє відобразити значення точності та доступності для різних типових операцій, для масиву положень сервісного космічного апарату на орбіті. Запропоновано метод моделювання навігаційних характеристик при використанні сигналів ГНСС на геостаціонарній орбіті за допомогою апаратно-програмного комплексу на поверхні Землі, що дозволяє оцінювати навігаційні характеристики у лабораторних умовах. У роботі оцінено параметри точності та доступності для сервісних космічних апаратів у навколоземному просторі. Змодельовано навігаційну ситуацію на геостаціонарній орбіті за рахунок наземного апаратно-програмного комплексу. Досліджено особливості окремого використання частот L1 та L2 супутникової системи GPS для задачі навігації у космосі.
Description: Автореферат та Дисертація
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/36030
Appears in Collections:Дисертаційні роботиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.