Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35887
Title: Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами
Authors: Зюбіна, Руслана Віталіївна
Keywords: ідентифікація особи
частота основного тону
параметри мовленнєвого сигналу
система прийняття рішень
безпілотна авіаційна система
безпілотний літальний апарат
Issue Date: 26-Jul-2018
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене створенню інформаційної технології ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами на базі розроблених методів верифікації та ідентифікації оператора за особливостями формування біометричних ознак мовленнєвого сигналу. Основними науковими результатами дисертаційної роботи є: розроблений метод ефективної ширини спектру мовленнєвого сигналу, який дозволяє здійснювати ідентифікацію та верифікацію оператора безпілотного літального апарата на основі аналізу інформативних складових відбитків голосу в умовах високого рівня завад різного походження; уперше розроблений метод найбільшої інформаційної ваги основного тону, в основі якого лежить використання найбільш інформативних складових спектрального представлення відбитків мовленнєвого сигналу; вдосконалена інформаційна технологія управління безпілотними авіаційними комплексами. Створення інформаційної технології ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами забезпечує впровадження розроблених методів ідентифікації, використання яких дозволяє створити систему розмежування доступу до процесу управління літальним апаратом і тим самим забезпечити безперервність функціонування інформаційної системи управління безпілотними авіаційними комплексами.
Description: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Національний авіаційний університет, Київ, 2018.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35887
Appears in Collections:Дисертації спеціалізованої вченої ради Д 26.062.01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисс_Зюбина 33.pdfДисертація5.74 MBAdobe PDFView/Open
Авт_Зюбіна ЗЗ.pdfАвтореферат884.42 kBAdobe PDFView/Open
Відгук_опонента_1.PDFВідгук опонента 17.97 MBAdobe PDFView/Open
Відгук_опонента_2.PDFВідгук опонента 25.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.