Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35739
Title: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Authors: Талоєв, Давід Русланович
Keywords: Конфлікти, цінності організації, соціальні групи, інноваційні програми.
Issue Date: 4-Jun-2018
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Citation: Підписано до друку 28.05.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 5,5. Гарнітура Times New Roman. Наклад 500 примірників. Зам. № 6097.
Series/Report no.: Зам. № 6097.;
Abstract: Якщо організація розраховує підвищувати власну конкурентоспроможність, то їй необхідно пристосувати свою господарську діяльність до постійних змін і вирішення конфліктних ситуацій у навколишньому середовищі.
Description: Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – П. : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С. 11–12.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35739
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Талоєв Полтава 18.pdfІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ546.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.