Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35702
Title: РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Математичні методи в аеродинаміці»
Authors: Жук, П.Ф.
Keywords: аеродинаміка, Метод характеристик, Функція течії., Скінчено-різницевий метод, схеми Лакса - Вендроффа
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Математичні методи в аеродинаміці» - НАУ, 2018
Series/Report no.: Індекс: РМ-14-113/17-2.1.1;
Abstract: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Математичні методи в аеродинаміці» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням №106/роз від 13.07.2017 р., та відповідних нормативних документів.
Description: Метою викладання дисципліни є: засвоєння основних математичних моделей аеродинаміки, аналітичних та чисельних методів їх розв’язання; формування у студентів логічного та алгоритмічного мислення, необхідного для розв’язання теоретичних та практичних задач за фахом. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: засвоїти основні принципи побудови та дослідження математичних моделей аеродинаміки; опанувати сучасні аналітичні методи, які дозволяють розв’язувати окремі типи наближених моделей аеродинаміки; оволодіння сучасними чисельними методами розв’язання складних аеродинамічних задач.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35702
ISSN: СМЯ НАУ РП 09.01.02-01-2018
Appears in Collections:учебные материалы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПМ_РП_Математичні_методи_в_аеродинаміці_П.Ф.Жук.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Математичні методи в аеродинаміці» Галузь знань: … 11 «Математика та статистика» Спеціальність: …. 113 «Прикладна математика» Освітньо-професійна програма «Прикладна математика»520.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.