Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35701
Title: РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Математичні моделі динамічних систем»
Authors: Жук, П.Ф.
Keywords: математична модель, систем з розподіленими параметрами, моділі хімії та біології; динамічні системи, стійкість, біфуркації, катастрофи, моделі механічних, аеродинамічних, хімічних та біологічних систем і процесів
Issue Date: 2018
Publisher: НАУ
Citation: РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Математичні моделі динамічних систем» - НАУ, 2018
Series/Report no.: Індекс: РМ-14-113/17-3.10;
Abstract: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Математичні моделі динамічних систем» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням №106/роз від 13.07.2017 р., та відповідних нормативних документів.
Description: Метою викладання дисципліни є прищеплення уміння побудови та дослідження сучасних математичних моделей складних механічних, аеродинамічних, хімічних і біологічних динамічних систем засобами математичних та комп’ютерних технологій; формування у студента аналітичного мислення та розуміння фундаментальних законів природи; навичок дослідження типових задач теорії динамічних систем за допомогою проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм, що є фундаментальною основою для фахівця в галузі прикладної математики. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: систематизація та розширення знання про динамічні системи та закони їх функціонування; засвоєння принципів і методів побудови математичних моделей руху механічних систем, динаміки систем з розподіленими параметрами, хімічних та біологічних систем; оволодіння методикою дослідження складних динамічних систем на стійкість, наявність атракторів та хаосу тощо.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35701
ISSN: СМЯ НАУ РП 09.01.02-01-2018
Appears in Collections:учебные материалыItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.