Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35406
Title: РНП Управління витрами
Authors: Андрієнко, Марія Михайлівна
Keywords: РНП Управління витрами
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни "Управління витратами" розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-6-6.030504/15 підготовки фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" за напрямом 6.030504 “Економіка підприємства”, навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н6-6.030504/15-3.1.15, затвердженої ректором « »_ _2018р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35406
Appears in Collections:Навчальні програми з дисциплін кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП Управління витрами.docРНП Управління витрами338.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.