Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35235
Title:  Professional English: Biotechnology: Навчальний посібник / Шостак О. Г., Харицька С.В. – К. : НАУ, 2016. – 224 с.
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Харицька, Світлана Василівна
Keywords: Навчальний посібник з англійської мови для студентів I, IV курсів Національного авіаційного університету, Навчально-наукового інституту екологічної безпеки містить текстові матеріали з тем “НАУ”, “Освіта”, "Екологія та екосистеми”, “Проблеми населення Землі", "Біологія", "Біотехнології", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія", відповідні лексичні та граматичні вправи, тексти для аудиторного читання згідно з навчальною програмою, а також список термінів.
Issue Date: 2016
Description: Цей підручник з англійської мови за професійним спрямуванням призначений для студентів Національного авіаційного університету, Інституту екологічної безпеки, що навчаються за спеціальністю «Біотехнологія». Основна мета підручника – навчити майбутніх фахівців основ професійного спілкування іноземною мовою. Крім того, автори ставили перед собою завдання ровинути у студентів навички читання, перекладу, аудіювання, анотування та реферування спеціалізованих матеріалів з метою отримання і використання інформації, необхідної для професійної діяльності. Підручник складається з 28 уроків, що містять автентичні професійно спрямовані тексти, навчальні діалоги для введення і відпрацювання нової термінології, комплекс лексико-граматичних вправ, які розподілені по уроках за принципом зростаючою складності, тематичні термінологічні словники до кожного тексту, що залучає студентів до роботи із словниково-довідниковою літературою, післятекстові прави для контролю розуміння і засвоєння навчального матеріалу.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35235
Appears in Collections:Навчальні та Робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
images.pdf964.99 kBAdobe PDFView/Open
images.pdf964.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.