Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35142
Title: Загальна тактика
Authors: Чугуй, Герман Євгенович
Водчиць, Олександр Григорович
Зарицький, Олег Іванович
Наконечний, Петро Андрійович
Наконечний, Андрій Петрович
Ємцев, Віктор Анатолійович
Галушко, Володимир Іванович
Keywords: навчальний посібник
загальновійськовий бій
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ
Citation: Національний авіаційний університет, м. Київ, 352 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто основні положення бойових статутів Сухопутних військ щодо підготовки і ведення сучасного зага-льновійськового бою відділенням (танком), взводом, ротою, батальйо-ном, а також основи організації і здійснення заходів бойового, техніч-ного і тилового забезпечення підрозділу в наступі, обороні, на марші, при розташуванні на місці; порядок роботи командира щодо управ-ління підрозділом при підготовці та в ході бойових дій та веденні миротворчих і антитерористичних заходів, а також питання організації, озброєння і тактики дій механізованих (тан-кових) підрозділів Збройних Сил України, армій держав НАТО (США, ФРН) та Російської федерації. Для студентів та курсантів вищих навчальних закладів України; мо-же бути корисним офіцерам усіх військових облікових спеціальностей у повсякденній діяльності.
Description: ВСТУП 8 Основні скорочення, що застосовують у бойових документах 11 Розділ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ І СКЛАД ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 17 1.1. Зміст дисципліни «Загальна тактика», порядок її вивчення 17 1.2. Призначення і склад Збройних Сил України 20 1.3. Завдання, склад видів Збройних Сил України 23 1.3.1. Роль та завдання Сухопутних військ ЗС України 23 1.3.2. Роль та завдання Повітряних сил ЗС України 26 1.3.3. Роль та завдання Військово-морських сил ЗС України 28 Розділ 2. ОСНОВИ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ 31 2.1. Сутність сучасного загальновійськового бою 31 2.2. Характерні риси і основні принципи ведення сучасного загальновійськового бою 35 2.3. Види загальновійськового бою і їх характеристика 39 Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОСНОВНЕ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВА ТЕХНІКА МЕХАНІЗОВАНОГО (ТАНКОВОГО) БАТАЛЬЙОНУ ЗС УКРАЇНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО 43 3.1. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості підрозділів механізованого відділення 43 3.1.1. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості механізованого відділення 43 3.1.2. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості механізованого взводу 46 3.1.3. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості механізованої роти 48 3.1.4. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості механізованого батальйону 50 3.2. Організація, озброєння, бойова техніка підрозділів танкового батальйону 55 3.2.1. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості танкового взводу 55 3.2.2. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості танкової роти 55 3.2.3. Організація, озброєння, бойова техніка, бойові можливості танкового батальйону 57 Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОЗБРОЄННЯ, ТАКТИКА ДІЙ МОТОПІХОТНОГО, ТАНКОВОГО БАТАЛЬЙОНУ АРМІЙ ДЕРЖАВ НАТО (США, НІМЕЧЧИНИ) ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 60 4.1. Організація, озброєння, тактика дій підрозділів мотопіхотного (танкового) батальйону армії США 60 4.1.1. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотного відділення 62 4.1.2. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотного взводу 65 4.1.3. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотної роти 67 4.1.4. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотного батальйону 69 4.1.5. Організація, озброєння, тактика дій підрозділів танкового батальйону армії США 73 4.2. Організація, озброєння, тактика дій підрозділів (відділен-ня, взводу, роти) мотопіхотного батальйону армії Німеччини 76 4.2.1. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотного відділення 79 4.2.2. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотного взводу 81 4.2.3. Організація, озброєння, тактика дій мотопіхотної роти на БМП (БТР) 83 4.2.4. Організація, основне озброєння і тактика дій мотопіхотного батальйону мотопіхотної бригади армії Німеччини 85 4.2.5. Організація, основне озброєння, тактика дій танкового батальйону армії Німеччини 89 4.3. Організація, озброєння, тактика дій підрозділів механізованого (танкового) батальйону армії Російської Федерації 91 4.3.1. Організаційно-штатна структура, озброєння та бойова техніка підрозділів сухопутних військ РФ 95 4.3.2. Тактика дій підрозділів сухопутних військ РФ в обороні і наступі 102 Розділ 5. УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ В БОЮ. БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ І ЧАСТИН 120 5.1. Управління підрозділами в бою 120 5.1.1. Сутність, зміст, складові системи управління та пункти управління 120 5.1.2. Організація управління в ланці відділення, взводу, роти, батальйону 125 5.1.3. Вимоги до управління 128 5.1.4. Порядок роботи командира підрозділу з отриманням бойового наказу (бойового розпорядження) на бойові дії 131 5.2. Рівень бойової готовності і порядок дій особового складу підрозділів під час їх ведення 134 5.2.1. Порядок дій особового складу підрозділу за сигналом БОЙОВА ТРИВОГА 136 5.2.2. Дії чергового і днювального по роті за сигналом БОЙОВА ТРИВОГА 137 5.2.3. Дії посильних, водіїв і вантажних команд за сигналом БОЙОВА ТРИВОГА 138 5.2.4. Обов’язки командира взводу за сигналом БОЙОВА ТРИВОГА 139 Розділ 6. ОСНОВИ ОБОРОНИ І НАСТУПУ МЕХАНІЗОВАНИХ (ТАНКОВИХ) ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 141 6.1. Основи ведення оборони механізованих (танкових) підрозділів 141 6.1.1. Механізоване відділення (танк) в обороні 141 6.1.2. Механізований (танковий) взвод в обороні 143 6.1.3. Механізована (танкова) рота в обороні 147 6.1.4. Механізований (танковий) батальйон в обороні 148 6.1.5. Підготовка і ведення оборони механізованим відділенням (танком) взводом, ротою, батальйоном 152 6.1.6. Оборона в особливих умовах 159 6.1.7. Принцип побудови наземної охорони та оборони аеродрому 163 6.2. Основи ведення наступу механізованими (танковими) підрозділами 168 6.2.1. Механізоване відділення (танк) у наступі 168 6.2.2. Механізований (танковий) взвод у наступі 173 6.2.3. Механізована (танкова) рота у наступі 179 6.2.4. Механізований (танковий) батальйон у наступі 182 6.2.5. Підготовка і ведення наступу механізованих, танкових підрозділів 186 6.2.6. Наступ в особливих умовах 192 Розділ 7. РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ. МАРШ І ПОХІДНА ОХОРОНА 207 7.1. Мета, завдання і порядок підготовки підрозділів до маршу 207 7.1.1. Умови виконання маршу, порядок підготовки підрозділів до маршу 207 7.1.2. Показники маршу. Особливості здійснення маршу взимку, у горах, зміст бойового наказу на марш 208 7.1.3. Вихідні дані та порядок проведення розрахунку маршу і прийняття рішення на марш 211 7.1.4. Порядок здійснення маршу підрозділом 216 7.1.5. Основи перевезення підрозділу залізничним, водним, повітряним транспортом 220 7.2. Дії підрозділу під час виконання маршу 226 7.2.1. Порядок шикування підрозділів для здійснення маршу 226 7.2.2. Всебічне забезпечення маршу 230 7.2.3. Дії особового складу під час відбиття наземного і повітряного противника та при застосуванні ним ЗМУ та ВТЗ 233 7.2.4. Порядок розміщення підрозділів у районі розташування та вимоги до нього 238 Розділ 8. ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ В ОБОРОНІ, НАСТУПІ, НА МАРШІ ТА ПІД ЧАС РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ 245 8.1. Бойове забезпечення підрозділів в обороні, наступі, на марші та під час розташування на місці 245 8.1.1. Розвідка, охорона в обороні, наступі, на марші та під час розташування на місці 245 8.1.2. Захист від зброї масового ураження і високоточної зброї 256 8.1.3. Тактичне маскування та інженерне забезпечення 257 8.1.4. Забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного захисту, радіоелектронна боротьба 263 8.2. Технічне і тилове забезпечення підрозділу в обороні, наступі, на марші та розташуванні на місці 265 8.2.1. Технічне забезпечення підрозділу в обороні, наступі, на марші та під час розташування на місці 266 8.2.2. Тилове забезпечення в обороні, наступі, на марші та при розташуванні на місці 276 Розділ 9. ВИСОКОТОЧНА ЗБРОЯ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 285 9.1. Класифікація високоточної зброї та заходи щодо забезпечення живучості військ в умовах застосування її противником 285 9.1.1. Класифікація високоточної зброї та заходи щодо забезпечення живучості військ в умовах застосування її противником. Бойові можливості систем високоточної зброї 285 9.1.2. Розвідувально-ударний комплекс «ПЛСС» 287 9.1.3. Розвідувально-ударний комплекс «Джисак» 290 9.1.4. Система дальнього радіолокаційного виявлення й управління авіацією «АВАКС» 292 9.1.5. Автоматизована система управління вогнем артилерії «Такфайр» 294 9.2. Високоточна зброя на нових фізичних принципах 297 9.2.1. Променева зброя 298 9.2.2. Геофізична зброя 299 9.2.3. Радіочастотна зброя 300 9.2.4. Інфразвукова зброя 300 9.2.5. Радіологічна зброя 301 9.2.6. Етнічна зброя 302 9.2.7. Протиенергопостачальна та кінетична зброя 302 9.2.8. Психотропна зброя 303 9.2.9. Інформаційна зброя 304 Розділ 10. ОСНОВИ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ТА МИРОТВОРЧИХ ДІЙ 306 10.1. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконними збройними формуваннями 307 10.2. Миротворчі дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання миротворчих завдань 319 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 327 ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 329 ДОДАТКИ 335
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35142
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титул.doc39.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.