Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34899
Title: Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрями підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та 6.030504 «Економіка підприємства»
Authors: Ареф'єва, Олена Володимирівна
Геєць, Ірина Олегівна
Keywords: Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи
Issue Date: Apr-2017
Publisher: КАПРІ
Abstract: Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи складено згідно Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету, затвердженого наказом т.в.о. ректора від 14.12.2017 №594/од., Положення про організацію освітнього процесу у Національному авіаційному університеті, затвердженого наказом в. о. ректора від 26.05.2016 №195/од., Положення про атестацію випускників Національного авіаційного університету освітньо-кваліфікайних рівнів (освітніх ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра, затвердженого наказом ректора від 05.02.2015 №06/од, Положення про огляд-конкурс на кращий дипломний проект (роботу), затвердженого наказом в. о. ректора від 14.02.2012 №44/од. Призначені для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрями підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та 6.030504 «Економіка підприємства».
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34899
Appears in Collections:Методичні рекомендації та курси лекцій економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації.pdfМетодичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи 623.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.