Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34028
Title: Використання елементів вищої математики на заняттях зі слухачами підготовчих курсів.
Other Titles: Использование элементов высшей математики на занятиях со слушателями подготовительных курсов.
Authors: Тарасюк, Василь Степанович
Тарасюк, Василий Степанович
Муранов, Андрій Сергійович
Муранов, Андрей Сергеевич
Keywords: Математика, вища математика, метод Крамера, системи лінійних рівнянь, підготовчі курси.
Математика, высшая математика, метод Крамера, системы линейных уравнений, подготовительные курсы.
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: зб. наук. праць матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К : – НАУ, 2018. – С. 242–245
Abstract: У статті розглядається застосування окремих елементів вищої математики на підготовчих курсах в системі доуніверситетської підготовки з метою полегшення абітурієнтам адаптації до сприйняття математичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
В статье рассматривается применение отдельных элементов высшей математики на подготовительных курсах в системе довузовской подготовки с целью облегчения абитуриентам адаптации к восприятию математических дисциплин в высших учебных заведениях.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34028
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.