Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34027
Title: Застосування елементів дистанційного навчання для активізації самостійної роботи слухачів підготовчих курсів.
Other Titles: Застосування елементів дистанційного навчання для активізації самостійної роботи слухачів підготовчих курсів.
Authors: Свентицька, Валентина Андріївна
Свентитская, Валентина Андреевна
Keywords: Дистанційне навчання, індивідуалізація навчання, інформаційно-комунікаційні технології.
Дистанционное обучение, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные технологии.
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: зб. наук. праць матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К : – НАУ, 2018. – С. 222– 226
Abstract: У статті розглянуто перспективи застосування елементів дистанційного навчання для підвищення ефективності роботи слухачів підготовчих курсів, а також наведено можливі форми організації та методи дистанційного навчання.
В статье рассмотрены перспективы применения элементов дистанционного обучения для повышения эффективности работы слушателей подготовительных курсов, а также приведены возможные формы организации и методы дистанционного обучения.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/34027
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.