Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33980
Title: Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки : стратегічні імперативи
Other Titles: Formation of Educational and Innovation Potential of Logistics of the National Economy : strategic imperatives
Формирование образовательно-инновационного потенциала логистизации национальной экономики : стратегические императивы
Authors: Смерічевська, Світлана Василівна
Keywords: логістизація національної економіки
освітній та інноваційний потенціал
стратегічне управління національною економікою
тотальне логістичне управління
логістичні системи
ринок логістичних послуг
методологія
логістичні концепції та парадигми
тотальна логістизація
освітня логістика
державний логістичний менеджеризм
стратегія економічного розвитку
організаційно-економічний механізм
Issue Date: 2015
Publisher: Херсон : Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки : стратегічні імперативи [монографія] / С. В. Смерічевська. – Херсон : ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 320 с.
Series/Report no.: УДК 330.4(477);ББК 65.9(4Укр)-18
С 50;
Abstract: У монографії на концептуальному рівні обґрунтована стратегічна необхідність, сутність і багатовекторність логістизації національної економіки, визначено ключові концепти та методологічні основи, організаційно-методичні положення й практичні рекомендацій щодо створення передумов логістизації економіки, серед яких пріоритетна роль належить формуванню відповідного освітньо-інноваційного потенціалу. Визначено стратегічні імперативи та запропоновано концепцію фомування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки на основі фундаментальних положень тотальної (наскрізної) логістизації економіки, освітньої логістики, державного логістичного менеджеризму. Розроблено стратегію формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки, організаційно-економічний механізм її реалізації.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33980
ISBN: 978-966-916-123-9
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_Smerichevska_2015.pdfМонографія10.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.