Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33973
Title: Оцінювання шкоди національній безпеці у разі витоку інформації, що становить державну таємницю
Other Titles: Оценка ущерба национальной безопасности в случае утечки информации, составляющей государственную тайну
Authors: Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Рощук, Марія Василівна
Рощук, Мария Васильевна
Keywords: державна таємниця, оцінювання шкоди, національна безпека, витік інформації.
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка", Миколаїв, 2017.
Citation: Ю. Дрейс, М. Рощук, "Оцінювання шкоди національній безпеці у разі витоку інформації, що становить державну таємницю", зб. матеріалів 9-ої Всекураїнської наук.-практ. конф., 20-23 червня 2017 р. Миколаїв: МТУ "Миколаївська політехніка", 2017. – (68с.) – С. 31
Abstract: На сучасному етапі міжнародної активної співпраці в інформаційній сфері однією із основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України є розголошення інформації, яка становить державну таємницю, чи втрата матеріальних носіїв секретної інформації, спрямованої на забезпечення державних потреб та національних інтересів. Тому в умовах підвищення рівня розвідувальної діяльності іноземних спецслужб досить гостро постає питання удосконалення напрямів забезпечення інформаційної безпеки як однієї з найважливіших функцій держави, зокрема, щодо забезпечення охорони державної таємниці. Тому розробка моделей та методів оцінювання шкоди національній безпеці у разі розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, чи втрати матеріальних носіїв секретної інформації для оцінювання ефективності функціонування системи охорони державної таємниці та результативного розв’язання відповідних задач на основі як статистичних даних, так і експертних оцінок, є актуальним науковим завданням.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33973
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оцінювання шкоди національній безпеці у разі витоку інформації, що становить державну таємницю.pdfОцінювання шкоди національній безпеці у разі витоку інформації, що становить державну таємницю140.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.