Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33296
Title: ПРОГРАМА Додаткового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Authors: Бабій, Віталій Васильович
Новаковська, Ірина Олексіївна
Іщенко, Наталія Федорівна
Keywords: програма
землеустрій
геодезія
кадастр
Issue Date: 2018
Abstract: Додаткове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на ос-нові здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю. Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань за основними напрямками обраної спеціальності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен про-демонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, передбачені про-грамою вступу. Додаткове вступне випробування проходить у вигляді письмової відповіді на запитання.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33296
Appears in Collections:Вступні програми для абітурієнтів 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма_ДВВ_маг_2018.pdf560.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.