Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33122
Title: Можливості застосування сучасних інформаційних технологій на практичних заняттях з іноземної мови
Other Titles: Возможности применения современных информационных технологий на практических занятиях по иностранному языку
Authors: Бугайов, Олександр Євгенович
Бугаёв, Александр Евгеньевич
Keywords: Інформаційні технології, звукові ефекти, відеоефекти, комп’ютеризована навчальна програма, наочність, тренувальні вправи, електронний підручник, комп’ютерна мережа університету, комп’ютерна периферія, пристрої введення/виведення, лабораторне обладнання, комп’ютеризовані технології контролю знань.
Информационные технологии, звуковые эффекты, видеоэффекты, компьютеризированная учебная программа, наглядность, тренировочные упражнения, электронный учебник, компьютерная сеть университета, компьютерная периферия, устройства ввода / вывода, лабораторное оборудование, компьютеризированные технологии контроля знаний.
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня. 2017 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2018. – 320 с.
Abstract: Стаття присвячена питанню застосування комп’ютерних технологій з метою вдосконалення навчального процесу під час вивчення іноземної мови у вищому або середньому загальноосвітньому закладі. Розглядаються можливості застосування комп’ютера для виконання різних видів роботи в ході навчальної діяльності як викладачем, так і студентами або учнями, в тому числі і для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
Статья посвящена вопросу применения компьютерных технологий с целью совершенствования учебного процесса при изучении иностранного языка в высшем или среднем общеобразовательном заведении. Рассматриваются возможности применения компьютера для выполнения различных видов заданий в ходе учебной деятельности как преподавателем, так и студентами или учащимися, в том числе и для подготовки к внешнему независимому оцениванию.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/33122
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей ННІНОItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.