Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32951
Title: Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад» : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року.
Other Titles: Актуальные проблемы в системе образования «Общеобразовательное учебное заведение – довузовская подготовка – высшее учебное заведение» : материалы IІІ Всеукраинской научно-практической конференции, 27 апреля 2017 года.
Issue Date: 27-Apr-2017
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня. 2017 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2018. – 320 с.
Abstract: До збірника увійшли статті та тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: «загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (27.04.2017 р., м. Київ), що проводилася в Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного авіаційного університету спільно з науковими установами та навчальними закладами освіти України. Адресований науковцям, аспірантам, викладачам ЗНЗ і ВНЗ та працівникам у галузі освіти.
В сборник вошли статьи и тезисы докладов участников III Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы в системе образования: «Общеобразовательное учебное заведение – довузовская подготовка – высшее учебное заведение» (27.04.2017 г., г. Киев), которая проводилась в Учебно-научном институте Национального авиационного университета совместно с научными учреждениями и учебными заведениями Украины. Адресован научным работникам, преподавателям общеобразовательных учебных заведений, вузов, аспирантам и работникам образования.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32951
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей ННІНОItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.