Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32675
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБугайов, Олександр Євгенович-
dc.contributor.authorБугаёв, Александр Евгеньевич-
dc.date.accessioned2018-03-01T08:47:57Z-
dc.date.available2018-03-01T08:47:57Z-
dc.date.issued2017-07-11-
dc.identifier.citationАнглійська мова. Збірник контрольних робіт: практикум / уклад.: О. Є. Бугайов. – К. : НАУ, 2017. – 84 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32675-
dc.description.abstractЗбірник містить тестові завдання з англійської мови різного рівня складності. Система складених тестів сприятиме набуттю слухачами підготовчих курсів навичок правильного виконання тестових завдань при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Для слухачів підготовчих курсів, а також для учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, абітурієнтів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів.uk_UA
dc.description.abstractСборник содержит тестовые задания по английскому языку разного уровня сложности. Система составленных тестов способствует приобретению слушателями подготовительных курсов навыков правильного выполнения тестовых заданий при подготовке к внешнему независимому оцениванию. Для слушателей подготовительных курсов, а также для учащихся школ, гимназий, лицеев, абитуриентов, учителей общеобразовательных учебных заведений.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університет, м. Київ, Українаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesФілологічні науки (Англійська мова);-
dc.relation.ispartofseriesФилологические науки (Английский язык);-
dc.subjectІменник, артикль, активний стан, пасивний стан, займенник, прийменник, інфінітив, комплекси з інфінітивом, герундій, комплекси з герундієм, дієприкметник, комплекси з дієприкметником, умовний спосіб, прикметник, прислівник, ступені порівняння, видо-часові форми дієслова, узгодження часів, модальні дієслова.uk_UA
dc.subjectИмя существительное, артикль, действительный залог, страдательный залог, местоимение, предлог, инфинитив, комплексы с инфинитивом, герундий, комплексы с герундием, причастие, комплексы с причастием, условное наклонение, имя прилагательное, наречие, степени сравнения, видо-временные формы глагола, последовательность времен, модальные глаголы.uk_UA
dc.titleАнглійська мова. Збірник контрольних робітuk_UA
dc.title.alternativeАнглийский язык. Сборник контрольных работuk_UA
dc.typeBookuk_UA
dc.identifier.udc811.111:373.57(08)-
dc.specialityФілологія, гуманітарні наукиuk_UA
dc.specialityФилология, гуманитарные наукиuk_UA
Appears in Collections:Навчальні видання ННІНО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова. Збірник контрольних робіт.pdfПрактикум770.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.