Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32423
Title: Технологічне забезпечення підвищеної зносостійкості швидкорізальної сталі Р6М5 комбінованими методами поверхневого зміцнення
Authors: Загребельний, Володимир Вікторович
Keywords: різальний інструмент
зносостійкість
комбіновані методи
багатошарові покриття
дискретні покриття
градієнтні покриття
Issue Date: 2018
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого актуального завдання підвищення зносостійкості поверхневих шарів різального інструменту зі швидкорізальної сталі Р6М5 шляхом формування зносостійких покриттів комбінованими методами та встановлення закономірностей впливу структурно- фазового складу та параметрів структури дискретних і градієнтних покриттів на фізико-механічні й триботехнічні властивості. Досліджено закономірності формування структури дискретно азотованої сталі Р6М5 залежно від схем попередньої дискретної лазерної обробки та технологічних параметрів азотування. Проведено аналітичні розрахунки напружено-деформованого стану. Встановлено закономірності й механізм зношування дискретно азотованої сталі Р6М5. Установлено закономірності зношування багатокомпонентних азотохромованих та азототитанованих покриттів в умовах тертя ковзання без змащування в залежності від хімічного і структурно-фазового складу. Розроблено градієнтне покриття на основі Ti, Hf, Si, встановлено його триботехнічні властивості та механізм зношування. Було проведено статистичний аналіз та побудовано регресійні моделі залежностей критеріїв оптимізації. Розроблено триботехнологію нанесення іонно-плазмових покриттів TiN, яка дозволить підвищити теплостійкість сталі Р6М5, скоротити операції відпуску та підвищити її зносостійкість, а також досліджено триботехнічні властивості сталі Р6М5 з покриттям TiN, нанесеним за даною технологією. Установлено, що стійкість різального інстументу зі сталі Р6М5 після різних типів комбінованої обробки є вищою з тими покриттями, які мають вищу абразивну зносостійкість при терті в умовах не жорстко закріпленими абразивними частками.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32423
Appears in Collections:Дисертації кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ.pdfАвтореферат1.77 MBAdobe PDFView/Open
Дисертація.pdfДисертація5.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.