Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32330
Title: ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальні методи управління, соціальні аспекти, соціальні фактори, сприятливий психологічний клімат.
Issue Date: 17-Apr-2003
Publisher: Донецький інcтитут туристичного бізнесу
Citation: Подписано в печать 04.04.2003 г. Офс. печать. Усл. печ. л. 25,9. Уч.-изд. л. 24,0. Тираж 150 экз.
Abstract: Відповідно до ринкових перетворень в економіці України й інших країн СНД у даний час відбуваються істотні зміни в управлінні підприємствами. Змінюється структура апарату управління, переглядаються методи управління, перебудовуються процеси прийняття управлінських рішень. Хоча підвищена увага при цьому приділяється економічним та адміністративним методам управління, значення соціальних методів при цьому не тільки не знизилося, а навпаки – зросло.
Description: Проблеми і перспективи сталого розвитку туризму і сфери послуг у світі і в Україні : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молод. вчен. – Донецьк : Донец. ін-т турист. бізнесу, 2003. – С. 207–208.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32330
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezisi_Doneck 03.pdfВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ65.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.