Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31948
Title: Управління ресурсними показниками конструкційних елементів сучасної техніки шляхом застосування енергозберігаючих технологій поверхневого модифікування
Authors: Радько, Олег Віталійович
Keywords: довговічність, іонне азотування, наробіток, зносостійкість
Issue Date: 2017
Publisher: Проблеми тертя та зношування
Series/Report no.: випуск 1(74);
Abstract: Проведені дослідження мікротвердості, структурно-фазового складу та дов-говічності конструкційних елементів сучасної техніки (на прикладі сталі 20Х13), зміцнених імпульсним газотермоциклічним іонним азотуванням. У зміц-нених поверхневих шарах установлено зростання мікротвердості на поверхні до 950 НV та наявність двох зон: нітридної та внутрішнього азотування. Гли-бина нітридної зони складає 6…10 мкм, загальна глибина дифузійного шару –200…285 мкм. Визначено, що завдяки впливу іонноазотуючої обробки на влас-тивості зміцнених поверхневих шарів відбувається збільшення середнього тех-нічного ресурсу оброблених деталей у 2,4 разу.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31948
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТ_ПТЗ_2017_1_Radko.docСтаття2.62 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.