Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31847
Title: Надзвукові літальні апарати
Other Titles: Сверхзвуковые летательные аппараты
Authors: Карачун, Володимир Володимирович
Ладогубец, Наталія Віталіївна
Мельник, Вікторія Миколаївна
Keywords: Надзвукові літальні апарати
Сверхзвуковые летательные аппараты
гиперзвук
гіперзвук
Issue Date: 2014
Publisher: ПП "Корнійчук"
Citation: Карачун, В.В. Надзвукові літальні апарати [Текст]: моногр. / В.В. Карачун, Н.В. Ладогубець, В.М. Мельник; Нац. техн. ун-т України “КПІ”; Нац. авіац. ун-т. – Київ: "Корнійчук", 2014.– 240 с.
Abstract: Здійснюється аналіз сучасних темпів розвитку гіперзвукових технологій для засобів виведення космічних апаратів на навколоземні орбіти, а також для безпілотних систем озброєння, що уособлюють як ударні властивості, так і розвідувальні функції. З метою більш глибокого усвідомлення стратегічної важливості технологій на базі прямоточних повітряно-реактивних двигунів, фрагментарно висвітлений вражаючий уяву шлях досягнень авіаційно-космічної техніки з огляду на деякі визначні ознаки історії її становлення. Будуються розрахункові схеми впливу ультразвукового променя на прилади інерціальної навігації, зокрема, у поплавковому виконанні. Розкривається небезпека виникнення локальних особливостей підвісу гіроскопа на резонансному рівні. Книга розрахована на широке коло спеціалістів галузі. Проводится анализ современных темпов развития гиперзвуковых технологий для средств выведения космических аппаратов на околоземные орбиты, а также для беспилотных систем вооружения, сочетающих в себе как ударные качества, так и разведывательные функции. С целью более глубокого осознания стратегической важности технологий на базе прямоточных воздушно-реактивных двигателей, фрагментарно освещается поражающий воображение путь достижений авиационно-космической техники с оглядкой на некоторые важные вехи истории ее становления. Строятся расчетные схемы влияния ультразвукового луча на приборы инерциальной навигации, в частности, в поплавковом исполнении. Раскрывается опасность возникновения локальных особенностей подвеса гироскопа на резонансном уровне. Книга рассчитана на широкий круг специалистов отрасли.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31847
ISBN: 978-966-7599-83-6
Appears in Collections:Монографії науковців університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НАДЗВУКОВI.pdfстаття, подана у видавництво7.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.