Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31709
Title: ВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний капітал, потенційно-існуючі блага, капіталізація.
Issue Date: 15-May-2008
Publisher: Полтавський університет споживчої кооперації України
Citation: Підписано до друку 14.05.2008 р. Формат 184/210. Папір 80 г/ м кв. Ум. друк. арк. 14,5 + 0,1 (обкл.). Тираж 149 прим. Замовлення № 295
Series/Report no.: Замовлення № 295;
Abstract: Належне ставлення до інтелекту і творчих здібностей особи є передумовою серйозного прогресу в сфері розвитку високих технологій, що у свою чергу, є запорукою процвітаючої економіки. Подібний прогрес призводить до змін не лише в сфері технологій, але і в соціальній сфері, змушуючи відшуковувати нові способи суспільної регуляції. За такої постановки проблеми важливого значення набуває соціальний капітал, який представляється як обов’язковий елемент, що присутній у відносинах усіх суб’єктів економічного простору.
Description: Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття : загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : Полтав. ун-т спожив. кооп. України, 2008. – С. 53–55.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31709
ISBN: 978-966-7971-69-4
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_тези п.pdfВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА77.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.