Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31704
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.contributor.authorБілявська, Юлія Вікторівна-
dc.date.accessioned2017-12-06T17:05:28Z-
dc.date.available2017-12-06T17:05:28Z-
dc.date.issued2015-05-15-
dc.identifier.citationПідписано до друку 11.05.15. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 116-15. Вид. № 14/ІІuk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31704-
dc.descriptionПроблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 30-31.uk_UA
dc.description.abstractДосягнення цілей і завдань, що стоять перед сучасними підприємствами усіх форм власності, організаційно-правових форм та галузевої належності, в умовах трансформаційних процесів у економіці, нестабільності політичної та соціально-економічної ситуації в країні вимагає вирішення питань, що пов’язані із удосконаленням традиційних методів управління підприємством та пошуком нових, які б забезпечували стійкий економічний стан і розвиток підприємства.uk_UA
dc.description.sponsorshipКиївський національний торговельно-економічний університетuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКиївський національний торговельно-економічний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 116-15. Вид. № 14/ІІ;-
dc.subjectІнноваційна діяльність, інноваційний процес, конкурентоспроможність підприємства.uk_UA
dc.titleІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityЕкономіка та менеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявська_тези.pdfІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА85.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.