Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31703
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявська, Юлія Вікторівна-
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.date.accessioned2017-12-06T16:48:13Z-
dc.date.available2017-12-06T16:48:13Z-
dc.date.issued2015-03-19-
dc.identifier.citationПідписано до друку 17.03.15. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 14-15. Вид. № 12/Іuk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31703-
dc.descriptionПроблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали VІIІ міжнар. бізнес-форум. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 32-33.uk_UA
dc.description.abstractЗростання економіки України напряму залежить від розвитку інноваційної діяльності в країні. Щороку все більше науковців розробляють нові технології виробництва, альтернативних джерел електроенергії та багато інших, проте багато із цих розробок так і не досягають споживача, для якого вони призначені. Водночас, вітчизняні підприємці у пошуках ефективних технологій виробництва часто звертаються до зарубіжних винахідників, не знайшовши відповідних технологій всередині країни. Проблемою незадоволеного попиту та недостатньої пропозиції є недосконала система обміну технологіями між учасниками інноваційного процесу. Тому виникає потреба аналізування діяльності мереж трансферу технологій в Україні та розроблення ефективної системи їх взаємодії.uk_UA
dc.description.sponsorshipКиївський національний торговельно-економічний університетuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКиївський національний торговельно-економічний університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 14-15. Вид. № 12/І;-
dc.subjectТрансфер технологій, інтелектуальні ресурси, інжиніринг, інформаційний обмін, економіки знань.uk_UA
dc.titleІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityЕкономіка та менеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_КНТЕУ.pdfІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ67.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.