Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31701
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.date.accessioned2017-12-06T16:20:44Z-
dc.date.available2017-12-06T16:20:44Z-
dc.date.issued2015-10-25-
dc.identifier.citationПідписано до друку 21.10.15. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 119-15. Вид. № 67/ІІІuk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31701-
dc.descriptionФункціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтерн.-конф. – Х. : Укр. інжен.-педаг. акад., 2015. – С. 246-249.uk_UA
dc.description.abstractУспіх будь якої організації в сучасних умовах постіндустріального розвитку залежить від її здатності максимально ефективно використовувати ресурси, що вона має в своєму розпорядженні для досягнення поставлених цілей. Так як роль людського капіталу в сучасній організації постійно зростає, виникає необхідність розробки особливої політики управління працівниками. В свою чергу ефективне функціонування будь якої кадрової політики, зазвичай, залежить від стадії розвитку на якій перебуває організація. Тому дослідження кадрової політики як фактору, що забезпечує підвищення ефективності нині можна вважати однією з головних передумов успішності роботи організації.uk_UA
dc.description.sponsorshipУкраїнська інженерно-педагогічна академіяuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУкраїнська інженерно-педагогічна академіяuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 119-15. Вид. № 67/ІІІ;-
dc.subjectКадрова політика, мотиваційний вплив, людський капітал.uk_UA
dc.titleКАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський УІПА.pdfКАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.