Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31698
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.date.accessioned2017-12-06T12:50:42Z-
dc.date.available2017-12-06T12:50:42Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationПідписано до друку 25.04.07. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 30,22. Обл.-вид. арк. 34,39. Наклад 150 пр. Зам. № 07-3319.uk_UA
dc.identifier.isbn966-574-962-5-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31698-
dc.descriptionФормування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики. – Т. 1. Ч. 1. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2007. – С. 63–71.uk_UA
dc.description.abstractВ даній статті проаналізовано вплив трансформації соціального капіталу на результативність управління торговельним підприємством, приділено значну увагу процесу формування соціального капіталу. Досліджено можливості зміни соціального капіталу торговельного підприємства, а також сформульовано умови реалізації соціального контракту, що суттєво впливають на соціальний капітал.uk_UA
dc.description.sponsorshipКиївський національний економічний університет ім. В. Гетьманаuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКиївський національний економічний університет ім. В. Гетьманаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗам. № 07-3319.;-
dc.subjectСоціальний капітал, державні органи управління, органи місцевого самоврядування, концепція «радіуса довіри», концепція «слабких зв’язків».uk_UA
dc.titleВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМuk_UA
dc.title.alternativeTHE POWER OF TRANSFORMATION AT SOCIAL CAPITAL INTO MANAGERIAL RESULTS OF TRADE ENTERPRISEuk_UA
dc.title.alternativeВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.specialityЕкономіка і управлінняuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський_стаття.pdfВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ162.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.