Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31335
Title: ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Інноваційні технології, процес управління, комунікабельність, творчі здібності.
Issue Date: 20-Oct-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підписано до друку 19.10.17. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ;
Abstract: Ефективність підприємства в першу чергу залежить від людей, які там працюють, а отже від ефективного процесу управління ними. В наш час багато підприємств зіштовхнулися з певними складнощами, що їх процес управління вже не приносить очікуваного результату, саме тому й виникає потреба впровадження інноваційних технологій в процес управління персоналом.
Description: Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIIІ міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Нац. авіац. ун-т, 2017. – С. 31-33.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31335
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський НАУ 17.pdfВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.