Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31220
Title: Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття «капітал» в контексті його домінантних характеристик як економічної категорії
Authors: Панасюк, Ірина Петрівна
Keywords: капітал, управління капіталом, структура капіталу підпримства, ринкова економіка, стратегія розвитку.
Issue Date: May-2017
Publisher: Журнал "Економіка та держава". - К., № 5 2017, стор. 29 - 32
Series/Report no.: ;5
Abstract: Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти поняття "капітал" крізь призму основних характеристик цієї економічної категорії, що зумовлює необхідність аналізу різних підходів до такого визначення. Категорія "капітал", яка є одним із складних, неоднозначних понять в економічній теорії, що синтезує багатоваріантність економічного підходу до обгрунтування сутнісних сторін економічного процесу. Це поняття включає в себе багатогранність понятійного апарату в економічній теорії та практиці. В умовах мінливості ринкової економіки, капітал є одним із ключових факторів влади та впливу. Капітал є фундаментальним, складним, багатоаспектним і в силу цього не достатньо дослідженим економічним явищем. На сучасному етапі функціонування підприємства особливо необхідним є дослідження фактору узгодженості функціонування фізичного, фінансового та інтелектуального капіталів підприємства. Досліджено сутнісні характеристики капіталу підприємства та проаналізовано існуючі підходи до його структуризації, які дозволять оптимізувати вартість капіталу та обрати найбільш вигідну для підприємства стратегію розвитку
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/31220
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та інших виданнях кафедри менеджменту, економіки та підприємництва, ННІ НОItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.