Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30993
Title: ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВУ СФЕРІ ПОСЛУГ
Authors: Рупінець, Марія Павлівна
Issue Date: 20-Oct-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підписано до друку 19.10.17. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ;
Abstract: На даний час сфера послуг є величезним елементом розвитку країни та її економіки. Слід зазначити, що планування діяльності підприємств у сфері послуг має низку факторів, що обумовлені специфікою безпосередньо послуг та процесів їх надання і ускладнюють процеси планування діяльності підприємств.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30993
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рупінець НАУ М 17.pdfОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВУ СФЕРІ ПОСЛУГ1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.