Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30992
Title: «ЕЛЕКТРОННА СТОЛИЦЯ» ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ МЕГАПОЛІСОМ
Authors: Ніколаєва, Ірина Олексіївна
Issue Date: 20-Oct-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підписано до друку 19.10.17. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим. Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ
Series/Report no.: Замовлення № 149-12. Вид. № 63/ІІІ;
Abstract: У сучасному інформаційному світі виникає потреба у пошуку нових підходів щодо взаємодії суспільства з органами місцевого самоврядування. Внаслідок чого виникають нові інформаційні системи, які здатні забезпечити тісний взаємозв’язок між суб’єктами господарювання. Одним із таких елементів хмарних технологій виступає система «електронна столиця», яка є інструментом управління мегаполісом.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30992
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ніколаєва НАУ М 17.pdf"ЕЛЕКТРОННА СТОЛИЦЯ" ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ МЕГАПОЛІСОМ1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.