Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30695
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням) спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій", спеціалізації:"Геодезія та кадастр", "Геоінформаційні системи та технології" "
Authors: Березнікова, Наталія Іванівна
Keywords: Геодезія, дистанційне зондування, Глобальна супутникова система, землеустрій, кадастр, ГІС
Issue Date: 11-Oct-2017
Publisher: НАУ, Навчально-науковийгуманітарний інститут, кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики
Abstract: Навчально-методичний комплекс "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" призначен для студентів 2-го та 3-го курсів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" навчально-наукового інституту екологічної безпеки.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30695
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ІМ_ПС_193_ЗМІСТ.pdfЗміст НМК 193 "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"344.36 kBAdobe PDFView/Open
01_ІМ_ПС_193_НП.pdfНавчальна програма352.39 kBAdobe PDFView/Open
02_ІМ_ПС_193_РНП.pdfРобоча навчальна програма705.96 kBAdobe PDFView/Open
04_ІМ_ПС_193_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів356.06 kBAdobe PDFView/Open
05_ІМ_ПС_193_МР_ПРС.pdfМетодичні рекомендації з підготовки до практичних занять552.89 kBAdobe PDFView/Open
06_ІМ_ПС_193_Т.pdfЗразок тестових завдань364.64 kBAdobe PDFView/Open
07_ІМ_ПС_193_МКР_1,2.pdfЗразок МКР383.3 kBAdobe PDFView/Open
08_ІМ_ПС_193_ЕБ.pdfЕкзаменаційний білет (зразок)369.58 kBAdobe PDFView/Open
09_ІМ_ПС_193_ККР.pdfВаріант ККР (зразок)439.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.