Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30565
Title: Інтегрована система збору та обробки інформації в розподіленій системі анали за безпекою польотів. Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку . Науково-виробничий збірник
Other Titles: Интегрированная система сбора и обработки информации в распределенной системе анали за безопасности полетов
Integrated system of collection and processing of information in a distributed system analysis for safety
Authors: Холявкіна, Тетяна Володимирівна
Keywords: Обробка інформації
Issue Date: 2009
Publisher: Державне підприємство. «Український науково-дослідний інститут зв’язку» УНДІЗ 1(9)2009
Citation: У статі розглянуто задачі побудови розподіленої інформаційно-обчислювальної системи аналізу і обробки інформації про безпеку польотів державної авіаційної адміністрації ( державіаслужби). Розглянуті взаємозв’язані аспекти досягнення необхідної якості функціонування системи: захист від несанкціонованого доступу і забезпечення умов функціонування в реальному масштабі часу. Для вирішення першої задачі запропоновано ешелоновану систему захисту з наростаючою складністю подолання кожного рубежу. Для вирішення другої задачі запропонований алгоритм послідовної багаторівневої оптимізації запитів в розподілені базі даних.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30565
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009 Вип.1(9)-УНДІЗ.PDFСтаття6.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.