Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30517
Title: ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу АВЕР’ЯНОВОЇ Юлії Анатоліївни «Методологічні засади метеорологічного забезпечення аеронавігації з використанням поляриметричних засобів дистанційного зондування» подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05. 22. 13 - Навігація та управління рухом. ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.С. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» доктор технічних наук, старший науковий співробітник В. В. Павліков
Authors: Авер'янова Юлія, Averyanova Yulia
Issue Date: 2017
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30517
Appears in Collections:Дисертації та автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vidguk_3.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.