Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30516
Title: ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу АВЕР’ЯНОВОЇ Юлії Анатоліївни «Методологічні засади метеорологічного забезпечення аеронавігації з використанням поляриметричних засобів дистанційного зондування» подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05. 22. 13 - Навігація та управління рухом. ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:заступник директора з наукової роботи Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Д.М. Ваврів.
Authors: Авер'янова Юлія, Averyanova Yulia
Issue Date: 2017
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30516
Appears in Collections:Дисертації та автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vidguk_2.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.