Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30350
Title: Метродепо на масиві Новобіличі в місті Києві
Other Titles: Метродепо на массиве Новобеличи в Киеве
Metrodepo on the massif of Novobilychi in the city of Kiev
Authors: Гончар Віталій
Гончар Виталий
Honchar Vitalii
Keywords: метродепо (електродепо)
ТЧ-4
адміністрація
вагон метро
колія
АРШ-АЛС
служба «СЦБ»
служба «П»
служба «СРС»
служба «ОП»
ЕЦ(пост ДЦ)
ТЧВ
поворотне коло
служба «ІТЗ»
тяговознижувальна і знижувальна підстанції
ПТО
метродепо (электродепо)
ТЧ-4
администрация
вагон метро
путь
АРС-АЛС
служба «СЦБ»
служба «П»
служба «СРС»
служба «ОП»
ЭЦ (пост ДЦ)
ТЧВ
поворотный круг
служба «ИТО»
тягопонижающая и понижающая подстанции
ПТО
metrodepo (electrodepot)
PM-4 administration
subway cars
track
ARSh-ALS
service "SCB"
Service "P"
Service "CRC"
service "OP"
EC (post DC) TChV
turntable
service "ITZ"
tyahovoznyzhuvalna and downward substation
PTO
Issue Date: 2016
Citation: Гончар В. В. Метродепо на масиві Новобіличі в місті Києві: дипломна робота ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». - НАУ, 2016 (Керівник – Л. М. Бармашина)
Abstract: Дипломний проект представляє будівлю (або комплекс) електродепо на масиві «Новобіличі» в місті Києві як майбутній важливий елемент Київського метрополітену, який буде обслуговувати Святошинсько-Броварську лінію в якості оборотного допоміжного елементу. Детально описується місце будівництва; визначається функціональне зонування об’єкту; наводяться приклади таких об’єктів.
В дипломном проекте рассматривается электродепо на массиве "Новобеличи" в Киеве как будущий важный элемент Киевского метрополитена, который будет обслуживать Святошинско-Броварскую линию в качестве оборотного вспомогательного элемента; подробно описывается место строительства, функциональное зонирование проекта; приводятся примеры таких объектов. Цель дипломного проекта заключается в исследовании строительства новых современных электродепо метрополитена и особенности их архитектурно-планировочных и конструктивных решений.
In the thesis project describes the project electrodepot the array "Novobilychi" in Kiev as a future important element of the Kiev subway, which will serve Brovarsky Kiev-line working as a support element; describes in detail the construction; describes the functional zoning of the project; examples of such objects.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30350
Appears in Collections:Керівник - Бармашина Л. М.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гончар В.В..jpgПрезентація2.48 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.