Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30193
Title: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
Other Titles: MODERN INFORMATIO TECHNOLOGIESIN THE SPHERE OF SECURITY AND DEFENCE
Authors: Зіатдінов, Юрій Кашафович
Воронін, Альберт Миколайович
Keywords: складна інерційна система; регресійна модель; ефективність прогнозування поведінки складної інерційної системи.
Issue Date: 27-Aug-2015
Publisher: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Журнал заснований у 2008 році.
Citation: В статті розглядається питання прогнозування складних інерційних систем з використанням моделей складних систем. Вказується, що вхідні дані моделі поділяються на три групи: група аргументів, значення яких визначаються дослідником, група аргументів, значення яких відстежуються дослідником, але на які дослідник впливу не має, група аргументів, які дослідником не враховані в ході вироблення прогнозу. Вихідними даними моделі є - реакція складної інерційної системи на вплив аргументів в минулому. Знаючи історію впливу зовнішніх факторів на систему та реакцію системи на впливи – є можливість розробити модель функціонування складної інерційної системи. В статті запропонований алгоритм розроблення та використання моделі для прогнозування поведінки складної інерційної системи. Зазначено, що алгоритм складається з трьох етапів: розроблення варіантів моделі складної системи; перевірка варіантів моделі складної системи на ефективність функціонування; використання моделі складної інерційної системи під час прогнозування. Застосування алгоритму розроблення та використання моделі для прогнозування поведінки складної інерційної системи дозволить формувати моделі, які будуть відповідати вимогам достатньої точності проведених розрахунків та адекватності протікання відтворюваних процесів в моделі процесам, які існують в складній інерційній системі.
Abstract: Одним з актуальних напрямів діяльності керівника (особи яка приймає рішення (ОПР)) – є ефективне управління складною системою в умовах впливу зовнішніх факторів. Доволі часто під ефективним управлінням розуміється варіант впливу на складну систему, яка приводить до бажаного результату. Одним з можливих варіантів прогнозування поведінки складної системи є розроблення моделі складної системи, яка в результаті отримання необхідних даних здатна зпрогнозувати поведінку складної системи з певною точністю. Розроблення моделі складної системи призводить до певних труднощів. Цими труднощями є, як правило, недостатня обізнаність дослідника в тонкощах процесів, які протікають в системі та навколо неї, не завжди відома інформація про взаємний вплив процесів один на одний і т.ін., тому складна система, яка будується дослідником виходячи з власного досвіду функціонує з певними обмеженнями і недостатньою точністю для прийняття рішення керівником. Одним з можливих варіантів вирішення питання побудови адекватної моделі є використання індуктивних методів математичного моделювання, які в ході складання моделі складної системи керуються фактичними даними і позбавлені суб`єктивності дослідника.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30193
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sit_2_23-2015.pdfНаукова стаття.7.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.