Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30051
Title: Аналіз, синтез та оптимізація інформаційно-телекомунікаційних структур (навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни підготовки докторів філософії - Ph.D., спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”)
Authors: Голубничий, Олексій Георгійович
Issue Date: 26-Jun-2017
Abstract: Електронний варіант навчально-методичного комплексу (НМК) містить електронні версії затверджених у встановленому порядку складових НМК. Розроблення та актуалізація складових НМК здійснюються відповідно до Плану поточних дій щодо розроблення (актуалізації) НМК навчальних дисциплін, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри телекомунікаційних систем ННІАЕТ.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30051
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_АСОІТС_НП.pdfНавчальна програма681.79 kBAdobe PDFView/Open
02_АСОІТС_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма711.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.