Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29976
Title: РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УЛОВЛЮВАННЯ ПАРІВ БЕНЗИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ АДСОРБЕНТІВ
Authors: Черняк, Лариса Миколаївна
Keywords: автомобільні бензини, втрати, випаровування, енергоощадність, адсорбція, десорбція, технології уловлювання летких фракцій.
Issue Date: 15-Jan-2010
Abstract: Черняк Л. М. Розроблення технології уловлювання парів бензинів з використанням кремнійорганічних адсорбентів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2009. Дисертація присвячена питанням підвищення ступеня поглинання вуглеводневих парів бензинів на АЗС. Обґрунтовано та сформульовано вимоги до сорбційних матеріалів, що використовуються у технологіях уловлювання летких вуглеводневих фракцій на АЗС. Отримано ізотерми адсорбції полярних і неполярних речовин на кремнійорганічних адсорбентах. Показано, що величина сорбції пропорційна пружності парів, що вказує на неполярну природу сорбенту типу «Креосорб». Встановлено, що максимальна швидкість десорбції поглинутих компонентів парів автомобільного бензину сорбентом типу «Креосорб» спостерігається за стандартних умов і становить 95–98%. Розроблено технологію уловлювання парів бензинів на АЗС з використання кремнійорганічних адсорбентів. Визначено очікуваний економічний ефект від упровадження запропонованої технології, що становить 397,3 тис. грн на рік на типовій АЗС. Визначено екологічний ефект від впровадження розробленої технології (15 т парів автомобільного бензину на рік).
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29976
Appears in Collections:Автореферати та дисертації зі спеціальності 05.17.07

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref..rtfАвтореферат8.43 MBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.