Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29857
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"
Authors: Сніжко, Андрій Ерленович
Keywords: Робоча навчальна програма
Основи економічної теорії
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Основи економічної теорії» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-4-6.051501/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» та робочого навчального плану № РБ-4-6.170101/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», навчальної програми цієї дисципліни, індекси Н4-6.170101/15-4.22, Н4-6.051501/15-5.10
Description: 1. Вступ 2. Зміст навчальної дисципліни 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 3.1. Список рекомендованих джерел 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29857
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сніжко_Осн.ек.теор. - 5.4, 4.8 РНП 2017 6.051501, 6.170101 ІКІТ.docРобоча навчальна програма "Основи економічної теорії"2.51 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.