Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29856
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"
Authors: Сніжко, Андрій Ерленович
Keywords: Робоча навчальна програма
Основи економічної теорії
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Основи економічної теорії» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-14-6.050901/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050901 «Радіотехніка», навчальної програми цієї дисципліни, індекси Н14-6.050901/15-4.1.6, Р14-6.050901/15 - 4.1.6
Description: 1. Вступ 2. Зміст навчальної дисципліни 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 3.1. Список рекомендованих джерел 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29856
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіжко_Осн.ек.теор.- 4.1.6 РНП 2017 6.050901 ІАН.docРобоча навчальна програма "Основи економічної теорії"2.5 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.