Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29825
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Основи економічної теорії"
Authors: Біленко, Тетяна Іванівна
Сніжко, Андрій Ерленович
Keywords: Робоча навчальна програма
Основи економічної теорії
Issue Date: 2014
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни «Основи економічної теорії» розроблена на основі: робочого навчального плану № РБ-12–6.170101/12-1.2.1.1 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання, індекс Н-14-6.170101/08-1.6, затвердженої ректором 11.02.2012 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання, індекс Р-146.170101/08-1.6, затвердженої проректором з навчальної роботи 27.02.2012 р.;
Description: Вступ 1. Зміст навчальної дисципліни 1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна робота студентів (зміст та обсяг) 2. Завдання на контрольну роботу 2.1. Контрольна робота 3. Перелік завдань для підготовки до диференційованого заліку 3.1. Перелік питань на диференційований залік 4. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 4.1. Список рекомендованих джерел 4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання Форми документів Системи менеджменту якості Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії»
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29825
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1701 ІЗДН ОЕТ РНП вп.pdfРобоча навчальна програма (додаток) "Основи економічної теорії"437.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.