Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29376
Title: Концепція побудови програм створення тестових наборів даних на основі автоматних моделей
Other Titles: The concept of building programs for the creation of test data sets based on the automatic models
Authors: Райчев, Ігор Едуардович
Василенко, Валерій Андрійович
Keywords: Концепція побудови програм, сертифікація, контроль
Issue Date: 10-Sep-2007
Publisher: // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. –К.: ІПМЕ. –2007. Вип. 40.–С.29–37.
Citation: При сертифікації програмного забезпечення автоматизованих систем контролю (ПЗ АСК) постає проблема генерації тестових наборів даних, які б покривали можливі маршрути виконання програм, що реалізують алгоритми контролю [1]. Алгоритми контролю являють собою складні логічні вирази, котрі містять десятки предикатів й логічних функцій і за допомогою яких реалізується пошук контрольованих ситуацій. Враховуючи те, що для кожного об'єкта контролю таких алгоритмів декілька сотень, створення надійного й ефективного ПЗ контролю є складною задачею. ПЗ АСК створюється із застосуванням підходу прямого кодування алгоритмів контролю [2], що створює високу ймовірність наявності невиявлених помилок [3] і ускладнює перевірку правильності програм. Високий ступінь вкладеності конструкторів розгалуження призводить до труднощів при трасуванні та побудові вичерпного набору тестів, а це спричиняє присутність помилок у програмах, які реалізують алгоритми контролю, що може вплинути на безпеку життєдіяльності контрольованих об’єктів. Ця робота присвячена розробці концепції створення тестових наборів даних (ТНД) при сертифікаційних випробуваннях ПЗ АСК.
Abstract: In the article the concept of creation of test data sets on the basis of use of automatic models are considered. The obtained programs allows to automate searching of the monitoring events and to generate tests that enable to increase efficiency of certified tests and to raises reliability of certification resultsУ статті розглянуто концепцію створення наборів тестових даних на основі використання автоматичних моделей. Отримані програми дозволяє автоматизувати пошук подій моніторингу та генерації тестів, які дозволяють підвищити ефективність сертифікаційних випробувань і підвищує достовірність результатів сертифікації
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29376
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях кафедри КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ИПМ_3.doc220 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.