Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29195
Title: Адміністративно-правові засади діяльності Державної фіскальної служби України
Authors: Мироненко, Ілона Сергіївна
Keywords: адміністративно-правові засади, Державна фіскальна служба України
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / І.С. Мироненко. — К., 2017. — 20 с.
Description: У роботі системно досліджено адміністративно-правові засади діяльності Державної фіскальної служби України як центрального органу виконавчої влади щодо реалізації фіскальної та митної політики в державі. Розглянуті теоретико-правові підвалини діяльності Державної фіскальної служби України, з’ясоване її поняття, завдання та місце у державному механізмі. Виявлені принципи інституалізації Державної фіскальної служби України як центрального органу виконавчої влади у сфері державної фіскальної та митної політики; удосконалено сутність Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління. Досліджено адміністративно-правовий статус Державної фіскальної служби України, охарактеризовано її функції та повноваження, визначено особливості організаційної структури та встановлено форми її діяльності та взаємодії. Розглянуто шляхи удосконалення адміністративно-правових засад діяльності Державної фіскальної служби України, надана характеристика зарубіжного досвіду організації діяльності центрального органу виконавчої влади з питань фіскальної та митної політики та визначені напрямки розвитку адміністративного законодавства, що регулює діяльність Державної фіскальної служби України.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29195
Appears in Collections:3.1. Автореферати та дисертації зі спеціальності 12.00.07

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Мироненко І.С..doc198.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.