Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27701
Title: Розрахунок коефіцієнтів захищеності відомостей, що становлять державну таємницю
Other Titles: Расчет коэффициентов защищенности сведений, составляющих государственную тайну
Authors: Дрейс, Юрій Олександрович
Дрейс, Юрий Александрович
Keywords: Захист інформації, державна таємниця, звід водомостей, що містять державну таємницю
Защита информации, государственная тайна, свод водомостей, содержащих государственную тайну
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Захист інформації. – Вип. №3 (48). – 2010. – С.10 –14.
Abstract: Ефективне експертне оцінювання у сфері охорони державної таємниці залежить від правильного визначення та підтримання в актуальному стані об’єкта охорони,тобто тих відомостей,які підлягають віднесенню до ДТ у зв’язку з можливістю завдання шкоди національній безпеці України у разі їх втрати чи розголошення. Відповідно до закону України про державну таємницю віднесення інформації до - це процедура прийняття державним експертом з питань таємниць рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до ДТ з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України в разі розголошення цих відомостей включення цієї інформації до Зводу відомостей,що становлять державну таємницю.
Эффективное экспертная оценка в сфере охраны государственной тайны зависит от правильного определения и поддержания в актуальном состоянии объекта охраны, то есть тех сведений, которые подлежат отнесению к ДТ в связи с возможностью нанесения ущерба национальной безопасности Украины в случае их потери или разглашения. Согласно закону Украины о государственной тайне отнесения информации к - это процедура принятия государственным экспертом по вопросам тайн решение об отнесении категории сведений или отдельных сведений в ДТ с установлением степени их секретности путем обоснования и определения возможного ущерба национальной безопасности Украины в случае разглашение этих сведений включения этой информации в Свод сведений, составляющих государственную тайну.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27701
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
розрахунок коеф.pdfОсновна стаття368.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.