Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27375
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Природнича мікробіологія»
Authors: Решетняк, Людмила Расулівна
Ястремська, Лариса Сергіївна
Keywords: біотехнологія, мікробіологія
Issue Date: 2016
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Природнича мікробіологія» розроблена на основі "Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін", введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна формує у майбутніх фахівців здатність об’єднати теоретичні висновки фундаментальних дисциплін з питаннями біотехнології та практичним вирішенням виробничих і наукових задач, розкрити шляхи удосконалення існуючих біотехнологій (насамперед, природоохоронних), акцентувати увагу на комплексному використанні матеріальних та енергетичних ресурсів, створенні безвідходних технологій та збереженні навколишнього середовища. Отримані теоретичні знання застосовуються на біотехнологічних виробництвах, під час виконання дипломного проекту, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі. Метою викладання навчальної дисципліни «Природнича мікробіологія» є вивчення кооперативної мікробної спільноти, що взаємодіє з середовищем існування на основі трофічних зв’язків, фізичної кооперації і регуляторної взаємодії і подальше застосування цих знань для розробки і вдосконалення технологій мікробного синтезу, а також формування у майбутніх фахівців природоохоронного й екологічного світогляду. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  засвоєння знань про структуру і закономірності функціонування мікробної спільноти як єдиного організму;  аналіз трофічних зв’язків у мікробній спільноті як функціональній цілісності;  виявлення можливих шляхів інтенсифікації технологій мікробного синтезу, що базуються на використанні конкретних фізіологічних груп мікроорганізмів та їхніх асоціацій.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/27375
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП Природнича МБ 07.11.16.docОсновний текст2.33 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.