Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26615
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів
Authors: OSTROUMOV, Ivan Victorovich
Issue Date: 2015
Publisher: NAU
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни «Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів» розроблена на основі робочого навчального плану № РС-14-7.07010203.01/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6.070102 "Аеронавігація", навчальної програми цієї дисципліни, індекс НС – 14 – 7.07010203.01/12 – 2.1.1, затвердженої ректором ____.___.2012, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26615
Appears in Collections:Дисертаційні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r_basic_radio_13.doc2.67 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.