Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26262
Title: Робоча навчальна програма дисципліни “Семантика архітектури”
Authors: Трошкіна, Олена Анатоліївна
Keywords: семантика архітектури
Issue Date: 2016
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни “Семантика архітектури” розроблена на основі робочих навчальних планів № № РС-5–7.06010203/12, РМ -5–8.06010203/12, підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів "спеціаліст", «магістр» за напрямом 6.060102 "Архітектура", навчальної програми цієї дисципліни, індекс , затвердженої ректором, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26262
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри ОАД - окремі елементи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
семантика роб. прогр_нова doc.docнмк2.5 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.