Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26260
Title: Навчальна програма дисципліни “Семантика архітектури”
Authors: Трошкіна, Олена Анатоліївна
Keywords: семантика архітектури
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма дисципліни “Семантика архітектури” складена на основі навчальних планів спеціальності 7/8.06010203 “Дизайн архітектурного середовища” № НС-5–7.06010203/12, НМ -5–8.06010203/12, затверджених 01.03.2012р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26260
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри ОАД - окремі елементи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
семантика навч. прогр_нова.docнмк2.35 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.