Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/25287
Title: МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
Authors: ГОЛОЛОБОВ, Андрій Юрійович
Keywords: оцінка ризику, ресурси інформаційних систем, інкрементування, декрементування, інтегрований адаптивний метод, характеристики ризику
Issue Date: 16-Feb-2017
Abstract: Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної наукової задачі розробки методів і засобів оцінки ризику (ОР) безпеки ресурсів інформаційних систем (РІС), які дозволяють на основі використання бістабільної інтегрованої кортежної моделі (БІМ) характеристик ризику та методів трансформування порядку лінгвістичної змінної, створювати гнучкі, адаптивні засоби оцінювання. Розроблено модель БІМ, що дозволяє динамічно визначати набори величин і таким чином забезпечити гнучкість розроблюваних засобів ОР безпеки РІС. Представлено методи інкрементування і декрементування порядку лінгвістичних змінних, які дозволяють проводити трансформування еталонів параметрів без залучення експертів відповідної предметної області. Розроблено інтегрований адаптивний метод ОР, який за рахунок моделі БІМ та трансформування еталонів параметрів, дозволяє створювати ефективні, адаптивні засоби оцінювання та використовувати в якості вхідних даних динамічно змінювані набори детермінованих і нечітко визначених оціночних параметрів. На підставі запропонованих методів і моделі БІМ, розроблено модель процесу синтезу адаптивних систем ОР безпеки РІС, яка дозволяє формалізувати і узагальнити процес побудови як програмних, так і програмно-апаратних систем, призначених для ефективного ОР. Розроблена нова структурно-функціональна модель системи, яка використовує запропоновані методи, моделі БІМ та процесу синтезу для вирішення завдань в галузі оцінки інформаційних ризиків.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/25287
Appears in Collections:Спеціалізована вчена рада Д 26.062.17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисс_Гололобов.pdfДисертація6.43 MBAdobe PDFView/Open
автореферат Гололобов.pdfАвтореферат1.03 MBAdobe PDFView/Open
Opponent1_Final.pdfВідгук опонента199.17 kBAdobe PDFView/Open
vidguk-tmpfb60.pdfВідгук опонента119.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.